อาคารหยดเทียน

อดีต (มีต้นปาล์มอยู่หน้าตึก)
ปัจจุบัน (มีเสาธงอยู่หน้าตึก)

      ไปอาคารเฟื่องฟ้า