ผลงานดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนปลูกจิต


ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี "เวสสุวรรณ์เกมส"์ จังหวัดอุดรธานี ปี 2553

ปี พ.ศ.2554

เหรียญทองการแข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่28 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 21 - 30 มกราคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี
อาจารย์ นิวัต วิทยารัตน์ เป็นผู้ควบคุม
1. ด.ช.คอลิต บินอายีฮาซัน
2. ด.ช.จีระศักดิ์ บุญธรรม
3. ด.ช.ปฏิภาณ อิ่มเงิน
4. ด.ช.ธันวา เครือวัลย์
5. ด.ช.วีระเดช วาชัยยุง
6. ด.ช.ชนานนท์ ภู่สวาท 

ได้เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปี 2553

ปี พ.ศ.2553

เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 3 การประกวดวาดภาพระบายสี โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 16 สิงหาคม 2553 โดยมีนักเรียนเข้าแข่งขันดังนี้
1. ด.ญ.อัจฉริญา ญาณสูตร
2. ด.ญ.กัลยา โพธิ์จันทร์
3. ด.ญ.โชติรส เคนสุวรรณ
4. ด.ญ.ฐิติรัตน์ จีนหนู
5. ด.ญ.อรัญญามหาอุตฆ์
6. ด.ญ.ภัทรวดี เคนสุวรรณ
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม น.ส.อังคนางค์ สุทธิพันธุ์ 

โครงการประกวดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาของศูนย์เยาวชนปทุมวัน

ปี พ.ศ.2552

ด.ญ.แพรวนภา  วายุภาพ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ  ณ  ศูนย์เยาวชนปทุมวันด.ญ.ภัทรวดี  เคนสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ด.ญ.ภาวริน  ถนัดหมอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ด.ญ.ศุภรัตติยา  คชารักษ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  การประกวดวาดภาพ  ณ  ศูนย์เยาวชนปทุมวัน
ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาอุบาลแห่งประเทศไทย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปี 2552

ปี พ.ศ.2552

นักเรียนอนุบาล
ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองก รีฑาอนุบาลแห่งประเทศไทย

 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการซุปเปอร์จิ๋ว  ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ปี 2552

ปี พ.ศ.2552

ด.ช.วีระพงษ์   สุริวงศ์ 
ได้ทุนการศึกษา 50,000 บาท และถ้วยรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันเกมส์จากรายการซุปเปอร์จิ๋ว

 

รับการคัดเลือกการประกวดผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์  ปี 2548

ปี พ.ศ.2548

ด.ญ.วรรณรินทร์   เผ่าถาวร
ได้รับการคัดเลือกการประกวดผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ และ ผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์งานศิลปะโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย  
ณ  เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนยุวทูตประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
 

ปี พ.ศ. 2547

 

 

 

 

ด.ญ.ภารวี   โพธิสัตย์   ชั้น ป.4  
  ยุวทูต กทม. รุ่นที่ 13

 

 

ปี พ.ศ. 2544

 

 

 ด.ญ.วริศรา   คูณขุนทด   ชั้น ป.4  
  ยุวทูต กทม. รุ่นที่ 10

 

ปี พ.ศ. 2541

 

 

 ด.ญ.มรกต   รอดดารา   ชั้น ป.4   
  ยุวทูต กทม. รุ่นที่ 7

 


นักเรียนสอบได้ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของ กทม. ปีการศึกษา 2546
 ได้อันดับที่ 1

 ด.ช.ธัศรุจน์    จารุภูมิ  
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2  

 
ได้อันดับที่ 2

 ด.ช.ยุทธพร    สุขเขตต์   
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3  

ได้อันดับที่ 5

 ด.ช.รุจน์ธิชัย    ใหปะโท   
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1  

นักเรียนสอบได้ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของ กทม. ปีการศึกษา 2547
 ได้อันดับที่ 1

 ด.ญ.ชุติมน     สุขนิรันดร์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นักเรียนสอบได้ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ของ กทม. ปีการศึกษา 2549
 ได้อันดับที่ 1

 ด.ญ.กันตา     ดีมาก    
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 

 

กีฬานักเรียน กทม. ประเภทว่ายน้ำ   ปีการศึกษา 2545
ชื่อ
ประเภท
ประเภทเหรียญ
รุ่น ( อายุ )
 ด.ช.อนันต์    บัวลา  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย
ทองแดง
12 ปี
 ด.ช.ฉัตรชัย    สุวรรณฤทธิ์  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย
ทองแดง
12 ปี
 ด.ช.นพดล    บุญสาร  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย
ทองแดง
12 ปี
 ด.ญ.ณัฐพร   วรรณสุทธิ์  กบ 50 เมตร  /  ฟรีสไตส์
เงิน  /  ทองแดง
12 ปี
 ด.ช.สุจินดา    นาคชัย  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร ชาย
ทองแดง
12 ปี