[พันธกิจ]
[จุดเน้น]
[การดำเนินงานของโรงเรียน]
[เนื้อเพลงโรงเรียนปลูกจิต]


 
โรงเรียนปลูกจิต  ต้องการคนมี  วินัย  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ  กตัญญู  และสะอาด   เพื่ออุดมการณ์ชีวิตสดใส เราพร้อมใจให้คำมั่น  ข้อ 1. ร่างกาย ชีวิต เป็น สิทธิ์ของเรา ต้องไม่โง่เขลา เป็นทาสยาเสพติด  ข้อ 2. เราจะปกป้องตนเอง และเพื่อนไม่ให้หลงใหลใช้ยาเสพติด ข้อ 3. ครอบครัวเราเป็นสุข  ทุกชีวิตสดใส   ต้องปลอดภัยจากยาเสพติด  รักในหลวงห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด  


  

 

 

อัตลักษณ์
มารยาทงาม ตามวิถีไทย

 

เอกลักษณ์
โรงเรียนวิถีไทย

 

คำขวัญโรงเรียน
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำชีวีเป็นสุข

 

ปรัชญาโรงเรียน
พัฒนาคน พัฒนาความสุข ด้วยการศึกษา

 

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า